Szkoły Rolnicze
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- materiał filmowy