Informacje o szkole

Tomasz Komsta wolontariuszem podczas akcji społecznej „”Wolność Łączy” organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego

Tomasz Komsta uczeń IV klasy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie kształcący się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych aktywnie i sumiennie pełnił obowiązki Wolontariusza podczas akcji społecznej „Wolność Łączy” organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2017 roku w ramach obchodów 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Uczeń Tomasz Komsta otrzymał podziękowania od Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Pana Jana Ołdakowskiego.

imagekk002 imagekk003 imagekk004wpw