Informacje o szkole

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie uczestnikami XIII konferencji pt. „”Odnawialne Źródła Energii” w MODR Poświętne

W dniu 20 listopada 2014 r. w Mazowieckim Oddziale Doradztwa Rolniczego – Oddział w Poświętne w Płońsku odbyła się XIII konferencja Odnawialne Źródła Energii.
W konferencji udział wzięli uczniowie pierwszej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz pierwszej i drugiej klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz nauczyciele: Paweł Pieńkosz, Marek Grochowski oraz Waldemar Lange.

Głównym celem tegorocznej konferencji było przekazanie wiedzy na temat różnych możliwości zastępowania konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a praktykami oraz zacieśnienie relacji pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się tą problematyką.
Celem konferencji była promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców Mazowsza w zakresie możliwości ich wykorzystania.

W trakcie konferencji miały miejsce wystąpienia przedstawicieli instytucji naukowych obejmujące taką problematykę jak:
• domy pasywne i zeroenergetyczne,
• energetyka prosumencka,
• spółdzielnie energetyczne, które mają być sposobem na efektywne wykorzystanie OZE,
• autonomiczne regiony energetyczne, które z kolei mają być szansą dla polskiej wsi,
• rewolucyjny projekt magazynowania energii cieplnej na przykładzie projektu Einstein,
• bioenergetyka pozyskiwania energii z nowych gatunków traw.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Gospodarki, którzy przedstawili przykłady zrealizowanych projektów z tematyki OZE na Mazowszu.

Paweł Pieńkosz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

10715828_480233722118176_264902575_n 10754773_480233762118172_569840076_n 10799293_480233938784821_1028708347_n 10799500_480233745451507_839140214_n 10808201_480233675451514_1393736426_n 10811537_480233775451504_1985826308_n 10815873_480233715451510_179618951_n 10818716_480233752118173_1825275164_n 10818809_480233718784843_2107964740_n