Informacje o szkole

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM