Informacje o szkole

UWAGA!!! WAŻNE TERMINY

8 – 29 czerwca –egzamin   maturalny nie będzie w tym roku egzaminów ustnych. 

22 czerwca- 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (Formuła  2012, Formuła 2017).

17 – 28 sierpnia  – egzamin zawodowy (Formuła 2019).  

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020