Informacje o szkole

UWAGA ZMIANA PLANU!!! OD 07.01.2020 r.

Plan lekcji – zmiana od dnia 07.01.2020 r.