Informacje o szkole

Venimus, vidimus, Deus vicit…

Niewątpliwie wielka bitwa XVII w., gdzie kluczową rolę odegrały wojska Polskie i geniusz Jana III Sobieskiego! Muzeum i zamek w Wilanowie podjęły trud przybliżenia tych wydarzeń sprzed ponad trzech wieków, a dokładnie wyboru samego Jana III na naczelnego wodza, w postaci inscenizacji historycznej.

Przedstawiciele Zespołu Szkół w Golądkowie, przy współpracy ze Stajnią Brodowo, mieli możliwość współpracy przy samym przedsięwzięciu. Odegraliśmy rolę wachmistrzów na służbie Jego Królewskiej Mości, pokazując doskonały stopień wyszkolenia naszych koni i jeźdźców (jak to określili sami organizatorzy). To niecodzienne doświadczenie, pozwalające się przenieść w czasy świetności Polski, przypomniało jak wielką rolę Państwo Polskie odegrało w historii stając na straży wartości chrześcijańskich. My zaś mamy satysfakcję, że reprezentanci naszej szkoły brali udział w tym wydarzeniu.

Łukasz Żychowski

w 1 w 2 w 3 w 4 w 5 w 6 w 7 w 8 w 9 w 10