Informacje o szkole

VIII Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – eliminacje szkolne w Zespole Szkół w Golądkowie

W dniu 9 marca 2016 r. (środa) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przeprowadzono eliminacje szkolne do VIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,
  • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
  • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników,
  • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i w społeczeństwie,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

W skład komisji konkursowej weszli:
• Pani Jadwiga Pydynowska – sekretarz Urzędu Gminy Winnica,
• Pan Sławomir Bonisławski – starszy inspektor BHP, przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku,
• Pan Marceli Wilczyński – szkolny inspektor BHP, nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
• Pani Anna Nalewajk – nauczycielka matematyki,
• Pan Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych. Czas na jego rozwiązanie wynosił 45 minut. Największą ilość punktów (21) zdobyła Aleksandra Chwastowska z klasy II Technikum Kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Drugie miejsce zdobył Paweł Bonisławski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Trzecie miejsce przypadło Wojciechowi Słomczyńskiemu z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Pani Jadwiga Pydynowska wręczyła nagrody zwycięzcom przygotowane przez Wójta Gminy Winnica. Każdy z uczestników konkursu otrzymał kalendarz na 2016 r. przygotowany przez KRUS w Pułtusku.
Dziękujemy ślicznie za ufundowanie wspaniałych nagród rzeczowych.

Do etapu centralnego zakwalifikowała się Aleksandra Chwastowska, która będzie reprezentować Zespół Szkół w Golądkowie. Uczeniem rezerwowym został Paweł Bonisławski.

Etap centralny odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji. Nagrodą główną w konkursie jest indeks na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz wiele cennych nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu.

Paweł Pieńkosz
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

12823367_679705968798710_5486080781806844155_o 10298097_679705872132053_3255800278492874570_o 10257690_679706165465357_5235680653644384306_o 886083_679706272132013_247186807068276729_o