Informacje o szkole

WARSZTATY Z AGROBIZNESU I ENERGII ODNAWIALNEJ PRZEPROWADZONE NA SGGW

W dniach 26 kwietnia i 10, 14 i 21 maja nasi uczniowie brali udział w warsztatach   zorganizowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach, których tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii, a druga – z agrobiznesu, gdzie nasi uczniowie poszerzali wiedzę o ekonomii, zarządzaniu i finansach.  Uczniowie z klasy kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmowali się tematyką wydajności  i opłacalności  słonecznych instalacji grzewczych. Projektowali też słoneczne instalacje grzewcze i instalacje fotowoltaiczne. Pracowali w stacji meteorologicznej pomiarów słonecznych, badali współczynnik wydajności sprężarkowej pompy ciepła  i wykonywali wiele innych zadań, które poszerzyły ich wiedzę i umiejętności. Druga grupa uczniów poruszała zagadnienia związane z  istotą, zasadami i specyfiką   produkcji rolniczej, w tym produkcji roślinnej i zwierzęcej. Poświęcili tez czas na  biznesplany; omówienie zrealizowanych biznesplanów w działalności agrobiznesu zwrócili uwagę na rachunek ekonomiczny i analizę ekonomiczną w przedsiębiorstwach. W ostatnim dniu spotkania zastanawiali się m.in. nad zagadnieniami takimi jak: przedsiębiorczość – dlaczego własny biznes, cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć, procedury zakładania własnej firmy, formy prawne firm, finansowanie działalności przedsiębiorstw (kredyty, środki z UE, środki własne, itp.) Zagłębili się też w tematykę form  prowadzenia księgowości i  rozliczeń podatkowych.   Poruszyli  tematy kapitału społecznego, zarzadzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, w tym podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, zarządzania nowym produktem i usługami oraz marketingu  w agrobiznesie.

Wszystkie zajęcia były dla naszych uczniów interesujące, a prowadzone przez specjalistów –  doświadczonych wykładowców, dostarczyły dużo wiedzy i ciekawych doświadczeń. Na koniec uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.