Informacje o szkole

Warsztaty z zakresu planowania kariery zawodowej ,,Krok przed decyzją”

Za nami pierwsza tura warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.
W czwartek, 4 kwietnia, wzięli w niej udział uczniowie Publicznego Gimnazjum w Karniewie.

Już za kilka miesięcy uczniowie kończący gimnazja i szkoły podstawowe staną przed dylematem, jak, czego i gdzie się uczyć? Od tej decyzji w dużym stopniu zależy ich przyszłe życie.
I mimo, że zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności, umiejętności przekwalifikowania się, to wybór szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej stanowi fundament ich zawodowej przyszłości.

Proponowane przez nas warsztaty pozwolą młodym ludziom świadomie zaplanować swoją karierę zawodową, poprzez poznanie:

  • Własnych zasobów
  • Świata zawodów i rynku pracy
  • Rynku edukacyjnego (system edukacji i inne formy uczenia się).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.