Informacje o szkole

Wybory do Samorządu Szkolnego 2017/2018

W dniu 29 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.  Uczniowie z zachowaniem zasad obowiązujących podczas wyborów, mogli oddać swój głos na jednego z pięciu kandydatów.

Po zakończeniu akcji wyborczej komisja w składzie: pani Anna Nalewajk, pani Agata Woźniak, pani Anna Osowiecka oraz uczniowie Anna Żurawińska, Magdalena Król i Kamil Falkowski podliczyła oddane głosy. Najwięcej głosów otrzymała uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Emilia Rej, która pełnić będzie funkcję przewodniczącej samorządu. Kolejni uczniowie z najwyższą liczbą głosów to: Kozłowski Kamil – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz Kamiński Patryk – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Uczniowie ci pełnić będą funkcję zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza rady. Pozostali uczniowie biorący udział w wyborach wchodzą w skład prezydium samorządu.

Wybranym uczniom życzymy sukcesów w pracy samorządowej w roku szkolnym 2017/2018.

                                                                      Opiekunowie SU 

IMG_8697 IMG_8712 IMG_8720 IMG_8733 IMG_8737 IMG_8744 IMG_8764 IMG_8766 IMG_8774 IMG_8814 IMG_8829