Informacje o szkole

Wybory do Samorządu Szkolnego 2016/2017

W dniu 26 października 2016 r. odbyły się ogólnoszkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 212 uczniów, co stanowi 79,7% społeczności szkolnej. Głosów ważnych oddano 205, głosów nieważnych 8.
Największą liczbę głosów oddano na następujących uczniów:

  1. Emilia Rej – 52 głosy
  2. Adam Rej – 47 głosów
  3. Dawid Siarkowski – 35 głosów

Tym samym nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego stanowią:

  1. Emilia Rej – przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
  2. Adam Rej – zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
  3. Dawid Siarkowski – sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Kadencja nowej Rady Samorządu Uczniowskiego będzie trwała rok.

Hanna Karłowicz

imagekk001 imagekk002 imagekk003 imagekk004 imagekk005 imagekk006 imagekk007 imagekk008 imagekk009 imagekk010 imagekk011 imagekk012 imagekk013 imagekk014 imagekk015 imagekk016 imagekk017 imagekk018 imagekk019 imagekk020 imagekk021 imagekk022