Informacje o szkole

Zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

„Ile razem dróg przebytych
ile ścieżek przedeptanych
ile deszczów , ile śniegów
wiszących nad latarniami”

tymi słowami piosenki Marka Grechuty dnia 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie rozpoczęła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych maturzystów oraz słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Zebranych powitała Pani Dyrektor Ewa Leszczyńska, która przyjęła ślubowanie na sztandar szkoły od abiturientów. Następnie głos zabrali: Pani Przewodnicząca Rady Rodziców, Przewodnicząca Samorządu Szkolnego oraz przedstawicielka tegorocznych maturzystów. Uroczystość dopełniło rozdanie świadectw uczniom z najwyższą średnią ocen, szczególnie zasłużonym za pracę na rzecz szkoły i za wysokie osiągnięcia sportowe. Wręczono także listy gratulacyjne rodzicom najbardziej zaangażowanym w prace na rzecz szkoły i klasy.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły miała miejsce część artystyczna, na zakończenie której wychowawcy poszczególnych klas maturalnych, opiekun Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz pani Dyrektor i pani Wicedyrektor wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców, wręczyli maturzystom świadectwa ukończenia szkoły a słuchaczom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego zaświadczenia ukończenia kursu. Uroczystość została zakończona nostalgiczną piosenką pt. Do widzenia przyjaciele w wykonaniu Mateusza Szczypińskiego maturzysty naszej szkoły.

Katarzyna Łebkowska

imagekk001 imagekk002 imagekk003 imagekk004 imagekk005 imagekk006 imagekk007 imagekk008 imagekk009 imagekk010 imagekk011 imagekk012 imagekk013 imagekk014 imagekk015 imagekk016 imagekk017 imagekk018 imagekk019 imagekk020 imagekk021 imagekk022 imagekk025 imagekk026 imagekk027 imagekk028 imagekk029 imagekk030 imagekk031 imagekk032 imagekk033 imagekk034 imagekk035 imagekk036

imagekk001