Informacje o szkole

Zespół Szkół w Golądkowie organizuje zajęcia w wakacje

W czasie wakacji oferujemy dla uczniów:

  • koła zainteresowań,
  • bibliotekę,
  • zajęcia informatyczne w sali komputerowej,
  • zajęcia sportowe.

Zapraszam 
Krzysztof Nuszkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie