top of page

Ślubowanie klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 27 października 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania uczniów klas pierwszych. Jest to szczególnie ważne wydarzenie dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w murach naszej szkoły. Ślubowanie klas pierwszych już na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych, jako ważny element kształtujący tradycję naszej szkolnej społeczności. Podczas tej uroczystości przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanizacji rolnictwa ślubowali strzec wartości etycznych, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, sumiennie wykonywać swoje szkolne obowiązki, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. W uroczystości udział wzięli dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice uczniów klas pierwszych oraz uczniowie naszej szkoły.

Uroczysty apel został zorganizowany i przygotowany przez młodzież klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu i technik hodowca koni oraz Samorząd Szkoły, pod okiem nauczycielek: pani Beaty Zielińskiej-Dąbrowskiej oraz pani Katarzyny Łebkowskiej.


12186595_635053316597309_3026317564226434733_o

Comments


bottom of page