top of page

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

26 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystości, która jest ważnym elementem kształtującym tradycję naszej szkolnej społeczności, przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu/technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uczniowie szkoły branżowej ślubowali: strzec wartości etycznych, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz sumiennie wykonywać swoje szkolne obowiązki i osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

Po uroczystości ślubowania uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz Panią Dyrektor Ewą Leszczyńską i Panią Wicedyrektor Anną Kwiatkowską, posadzili przed szkołą swoje drzewka – czyniąc zadość tradycji.

Urszula Molcan i Justyna Cieślak


??????????
IMG_8557
IMG_8556
IMG_8554
IMG_8553
IMG_8551
IMG_8545
IMG_8547
IMG_8548
IMG_8550
??????????
??????????
IMG_8540
IMG_8539
IMG_8538
IMG_8528
??????????
IMG_8533
IMG_8534
IMG_8535
IMG_8526
IMG_8524
IMG_8521
IMG_8520
IMG_8519
IMG_8512
??????????
IMG_8514
IMG_8515
IMG_8516
IMG_8511
IMG_8510
IMG_8507
bottom of page