top of page

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

26 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystości, która jest ważnym elementem kształtującym tradycję naszej szkolnej społeczności, przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu/technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uczniowie szkoły branżowej ślubowali: strzec wartości etycznych, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz sumiennie wykonywać swoje szkolne obowiązki i osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

Po uroczystości ślubowania uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz Panią Dyrektor Ewą Leszczyńską i Panią Wicedyrektor Anną Kwiatkowską, posadzili przed szkołą swoje drzewka – czyniąc zadość tradycji.

Urszula Molcan i Justyna Cieślak


IMG_8507

Comments


bottom of page