top of page

ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z Dniem Patronki Szkoły

Dnia 1 października 2014 roku w Zespole Szkół w Golądkowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z Dniem Patronki Szkoły. Przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu i technik hodowca koni, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanizacji rolnictwa a także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ślubowali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, osiągać jak najlepsze wyniki, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, do której społeczności zaczęli należeć.

Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły prowadzący uroczystość przypomnieli słuchającym historię życia i działalność Jadwigi Dziubińskiej- patronki Zespołu Szkół w Golądkowie. W montażu słowno-muzycznym wykorzystano nie tylko elementy biograficzne dotyczące Dziubińskiej, ale również przedstawiono teksty przemówień posłanki do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypowiedzi jej uczennic z Żeńskiej Szkoły Gospodarczej w Kruszynku oraz zarecytowano wiersz poświęcony wspomnianej społeczniczce, współautorce ustawy o ludowym szkolnictwie rolniczym.

W uroczystości uczestniczyli: pani Agnieszka Miszczak- Płuciennik- Naczelnik Działu Finansowania Oświaty Rolniczej, Instytucji Kultury i Projektów Unijnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Krzysztof Nuszkiewicz- dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie, pani – Aneta Wierzbicka- wicedyrektor wspomnianej placówki, nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciele lokalnej prasy.

Młodzież przygotowali do występu nauczyciele: Katarzyna Łebkowska, Anna Grochowska.


10697172_501315189971123_4773854257584624187_o
1961715_501315203304455_9048153645267391392_o
10629485_501315276637781_1929891743340165613_o
1618120_501315303304445_7758511975601423562_o
10680105_501315619971080_8523656593525610715_o
10679747_501315816637727_1755808471835327382_o
10517433_501316016637707_119489591456034344_o