ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z Dniem Patronki Szkoły

Dnia 1 października 2014 roku w Zespole Szkół w Golądkowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z Dniem Patronki Szkoły. Przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu i technik hodowca koni, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanizacji rolnictwa a także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ślubowali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, osiągać jak najlepsze wyniki, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, do której społeczności zaczęli należeć.

Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły prowadzący uroczystość przypomnieli słuchającym historię życia i działalność Jadwigi Dziubińskiej- patronki Zespołu Szkół w Golądkowie. W montażu słowno-muzycznym wykorzystano nie tylko elementy biograficzne dotyczące Dziubińskiej, ale również przedstawiono teksty przemówień posłanki do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypowiedzi jej uczennic z Żeńskiej Szkoły Gospodarczej w Kruszynku oraz zarecytowano wiersz poświęcony wspomnianej społeczniczce, współautorce ustawy o ludowym szkolnictwie rolniczym.

W uroczystości uczestniczyli: pani Agnieszka Miszczak- Płuciennik- Naczelnik Działu Finansowania Oświaty Rolniczej, Instytucji Kultury i Projektów Unijnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Krzysztof Nuszkiewicz- dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie, pani – Aneta Wierzbicka- wicedyrektor wspomnianej placówki, nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciele lokalnej prasy.

Młodzież przygotowali do występu nauczyciele: Katarzyna Łebkowska, Anna Grochowska.


10697172_501315189971123_4773854257584624187_o
1961715_501315203304455_9048153645267391392_o
10629485_501315276637781_1929891743340165613_o
1618120_501315303304445_7758511975601423562_o
10680105_501315619971080_8523656593525610715_o
10679747_501315816637727_1755808471835327382_o
10517433_501316016637707_119489591456034344_o
10710356_501315949971047_4761381318156978911_o
1273558_501316089971033_3102558721045828618_o
1836649_501316123304363_9096049375290235297_o
10714535_501316203304355_8975059307531172402_o
10571954_501316273304348_743103670809396237_o
10679904_501316283304347_6191685472199448519_o
10700629_501316483304327_8971867258697134037_o
1939739_501316306637678_9015123754421442691_o
1898736_501316519970990_7927785335991707155_o
10629425_501316609970981_6116972972754463393_o
10683420_501316679970974_270412683519134037_o
10495346_501316653304310_5219706937383375641_o
10658777_501316889970953_8963447857251351854_o
1622463_501317019970940_1338172470478717122_o
10265580_501317096637599_6350420626291068560_o
1978454_501317119970930_7422389971569012761_o
10644118_501317309970911_6941334854640148845_o
10626186_501317349970907_2136617608547568878_o
10669105_501317439970898_931418978329584214_o
10633545_501317446637564_2228956997715248345_o
10496191_501317529970889_7294206439126541375_o
1401577_501317579970884_5943758752435488491_o
10608225_501317596637549_5500718035521452930_o
10633415_501317713304204_7331848131754063168_o
1782394_501318063304169_3171852805748896417_o
10699709_501318479970794_2529199387302565980_o
10321602_501320406637268_441929196225712816_o
10683584_501320676637241_990414401716928871_o
10683449_501321036637205_5784250227933119506_o
10623527_501321279970514_8355709128876680391_o
1891563_501321539970488_5479577882600014906_o