top of page

Święta majowe

Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierwszych trzech dniach tego miesiąca obchodzone są w Polsce trzy ważne święta: Święto Pracy (1 maja),  Święto Flagi (2 maja) oraz Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

W piątek 27 kwietnia 2018 roku społeczność szkolna ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie uczciła te święta biorąc udział w akademii, upamiętniającej ważne patriotyczne wydarzenia.

Celem uroczystości było przypomnienie genezy majowych świąt, a także refleksja nad tym, czy obchody świąt narodowych są przejawem współczesnego patriotyzmu.

Akademia trwała krótko, jednak jej wymiar był znaczący.

W słowie końcowym pani dyrektor Ewa Leszczyńska zwróciła się do uczniów podkreślając wagę symboli narodowych i patriotyzmu w codziennym życiu. Zachęciła również do wywieszenia flagi.


Comments


bottom of page