Święta tuż, tuż ...

Dla chrześcijan Wielkanoc to przywołanie ofiary Chrystusa, który został ukrzyżowany dla odkupienia naszych grzechów i po trzech dniach zmartwychwstał, ofiarując nam życie wieczne. Cała symbolika tych świąt odwołuje się do triumfu Jezusa nad śmiercią oraz nadziei, jaką daje wszystkim wiernym.

Piękny montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Przez krzyż do chwały…" przygotowali uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły na okoliczność zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Poprzez myśli przekazane w tym przedstawieniu przypomnieli , że przed nami najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Kulminacyjnym momentem będzie Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, po której nastąpi Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.


Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary i gwarancją naszego zmartwychwstania. Budząca się na wiosnę do nowego życia przyroda jest obrazem nowego życia, którym obdarza nas zmartwychwstały Chrystus, nadziei na lepsze jutro i wiary w zwycięstwo dobra nad złem, światła nad ciemnością, prawdy nad fałszem…