top of page

Święto Patronki Szkoły

W dniu 4 grudnia tradycyjnie już obchodzony był dzień Patrona Szkoły. Uroczystość była okazją do przypomnienia życia i działalności Jadwigi Dziubińskiej, osoby niezwykle zaangażowanej na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego, kultywowania tradycji i kultury, pokazywania tego, co w tym środowisku jest najlepsze, najpiękniejsze. Podsumowaniem uroczystości poświęconej Jadwidze Dziubińskiej były słowa: ”My uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie jesteśmy dumni, że nasza szkoła od 35 lat nosi imię Jadwigi Dziubińskiej, osoby wyjątkowej i bardzo zasłużonej dla rozwoju oświaty rolniczej. Wielki to zaszczyt i równie wielki obowiązek.

Hanna Karłowicz


Comments


bottom of page