top of page

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Oświaty


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze

życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy pedagogicznej

oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu.

To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.

Dyrekcji, Nauczycielom i Wychowawcom życzymy zadowolenia z pracy, wytrwałości

w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z

odkrywania talentów i osiąganych wyników. Wszystkim Pracownikom szkoły życzymy

aby każdy dzień w roku szkolnym był radosny, spokojny, pełen zadowolenia, ale i

odpowiedzialności za edukację i wychowanie tych , którzy są nadzieją przyszłości.


Samorząd Uczniowskibottom of page