Akcja „”Góra Grosza 2014″”

W dniach 24 listopada – 5 grudnia 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której po raz piętnasty patronuje Minister Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji: • efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, ze oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej, • efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci, • efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej. W tym roku pieniądze wytrwale zbierali uczniowie: Kamila Lotys, Agnieszka Kwiatkowska, Natalia Zabielska, Mateusz Krupski, Tomasz Saracyn.

Dzięki wsparciu uczniów i nauczycieli , w naszej szkole udało się zebrać 230 złotych. Koordynatorami akcji byli nauczyciele: Anna Nalewajk i Krzysztof Kurpiewski.

W imieniu wszystkich obdarowanych DZIĘKUJEMY! Anna Nalewajk