top of page

AKCJA ”GÓRA GROSZA 2017”

W dniach 27 listopada 2017r. – 2 stycznia 2018r. nasza szkoła przystąpiła do XVIII edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerem Poczta Polska.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji:

• efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, ze oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

• efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci,

• efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

W tym roku pieniądze wytrwale zbierali uczniowie: Aleksandra Łysik, Szymon Rulka, Dominika Talarek i Emilia Rej. Dzięki wsparciu uczniów i nauczycieli w naszej szkole udało się zebrać 14 000 groszy.

W imieniu wszystkich obdarowanych DZIĘKUJEMY!

Anna Nalewajk

bottom of page