top of page

AKCJA GÓRA GROSZA 2020

W dniach 25 listopada 2019 r. – 02 stycznia 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do XX edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerem Poczta Polska.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia miejsc, które będą zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji:

  1. efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, ze oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej,

  2. efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci,

  3. efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Opiekunami akcji byli Hanna Karłowicz i Anna Nalewajk. W tym roku grosze zbierały uczennice: Karolina Boczkowska, Wiktoria Milczarczyk, Maja Zielińska, Anna Ściborska i Wiktoria Fronczek.

Dzięki wsparciu uczniów i nauczycieli powstała góra złożona złożoną z 18324 groszy.

W imieniu wszystkich obdarowanych DZIĘKUJEMY!

Anna Nalewajk


bottom of page