top of page

AMBASADORZY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Niezwykłe warsztaty odbyły się 12 października w naszej szkole. Przeprowadził je Krzysztof Gos dyrektor Akademii Zrównoważonego Bezpieczeństwa, uczestnikami byli uczniowie klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i pierwszoklasiści rozpoczynający naukę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Wykorzystanie profesjonalnego telemetrycznego symulatora jazd umożliwiło uczestnikom warsztatów wejście w rolę kierowcy i poznanie własnych zachowań w sytuacjach stresu i obniżonej sprawności psychomotorycznej. Uczestnicy spotkania uczyli się rozpoznawać i przewidywać zagrożenia występujące na drodze, analizowali wypadki drogowe oraz wpływ środków psychoaktywnych na percepcję kierowcy. Proponowane przez prowadzącego ćwiczenia rzucały zupełnie inne światło na zachowania uczestników ruchu drogowego.

Po zakończonym szkoleniu młodzież otrzymała dyplomy i złożyła pisemną deklarację zobowiązując się dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


imagekk001
imagekk002
imagekk003
imagekk004
imagekk005
imagekk006
imagekk007
imagekk008
imagekk009
imagekk010
imagekk011
imagekk012
imagekk013

bottom of page