top of page

Atrakcyjni na rynku pracy…


W dniach 18 – 21 czerwca br. uczniowie z klas III technik żywienia i usług gastronomicznych i technik weterynarii,  biorący  udział w projekcie „Atrakcyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Podczas zajęć warsztatowych  młodzież kształtowała swoje  kompetencje społeczne, czyli te, które wpływają na jakość relacji miedzy ludźmi, oraz umiejętność pracy w  zespole  mającej ogromne znaczenie w relacjach  pracodawca – pracownik.

Szereg ćwiczeń i  zadań wykonywanych podczas  zajęć pozwolił młodzieży doskonalić umiejętność formułowania jasnych wypowiedzi i wysyłania komunikatów, realizowania celów zespołowych, okazywania zaufania, budowania przyjaznej atmosfery, brania odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

W opinii uczestników zajęć był to czas niezwykle cenny ze względu na możliwość rozwoju osobistego oraz  lepszą integrację klasy, jako grupy rówieśniczej.

Hanna Karłowicz

bottom of page