top of page

AUTOKAROWA DIECEZJALNA PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW DO CZĘSTOCHOWY

Dnia 12.04.2013 roku tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół w Golądkowie wraz z nauczycielami: p. Magdaleną Stępniewską, p. Katarzyną Łebkowską, p. Anna Jałmużna oraz z księdzem Adamem Gnypem udali się na diecezjalną pielgrzymkę do Częstochowy. Po konferencji w Bazylice Jasnogórskiej zgromadzeni aktywnie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Po przerwie na posiłek modlący wzięli udział we mszy świętej odprawianej przez Księdza Biskupa Piotra Liberę.

Uczestnicy pielgrzymkiComments


bottom of page