top of page

Bezpieczna szkoła? Tak!

W piątkowy poranek 15 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w  spotkaniu, podczas którego pani dyrektor Ewa Leszczyńska mówiła o sprawie niezwykle ważnej, jaką jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Podzieliła się z zebranymi swoim marzeniem – możliwym do zrealizowania przy udziale wszystkich zainteresowanych – aby Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie był  miejscem, które uczniowie będą wspominać z sentymentem, bo czuli się tutaj ważni, dobrzy, zdolni i bezpieczni.

Pierwszy krok do osiągnięcia tego stanu rzeczy to odpowiedź na pytanie, jakie pani dyrektor postawiła uczniom: czy wiesz, że możliwa jest pomoc, jeśli Ty lub ktoś tej pomocy potrzebuje? Jest to kwestia oczywista, o której jednak czasem zapominamy, gdy przychodzi nam się uporać z jakimś problemem lub obserwujemy taki problem w swoim otoczeniu. Pani dyrektor poinformowała o uruchomieniu elektronicznej skrzynki zaufania, do której uczniowie mogą anonimowo kierować zauważone przez siebie, niepokojące ich sprawy. Zapewniła przy tym o absolutnej dyskrecji, jakiej będzie przestrzegał zespół omawiający sprawy, które do skrzynki trafią. Uczniów natomiast poprosiła o poważne potraktowanie tej inicjatywy. Przypomniała również, że jednym z najlepszych sposobów szukania pomocy jest po prostu rozmowa – z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, wychowawcą, innym nauczycielem czy dyrektorem szkoły. Wszystkie te osoby są zobowiązane do pomocy uczniom i dbania o ich bezpieczeństwo. Pani dyrektor zaznaczyła jednak wyraźnie, że wiele w tej kwestii zależy od nas samych – sami powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo, działając rozsądnie i uważnie.

Następnie pani dyrektor przypomniała uczniom, że wokół szkoły zostało zaaranżowanych wiele miejsc (altanki, ławki), w których mogą spędzać przerwy, a nieopuszczanie terenu szkoły to jeden z warunków zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Poprosiła, aby uczniowie nie spędzali czasu na parkingach, w samochodach.

Pani dyrektor poinformowała też, że od 1 października będzie obowiązywała uczniów zmiana obuwia, poprosiła o zaakceptowanie tego faktu, a w związku z tym o pomoc w szatni – planowane jest bowiem wprowadzenie dyżurów uczniowskich.

„Zacznij tam, gdzie jesteś” –  tymi słowami  pani dyrektor Ewa Leszczyńska zakończyła swoje wystąpienie, prosząc uczniów o pomoc w tworzeniu bezpiecznej szkoły dla wszystkich, którzy w niej przebywają.

Monika Plisecka


9

Commentaires


bottom of page