top of page

BIBLIOTECZNA PRASÓWKA

Biblioteka szkolna przypomina, że w jej zasobach oprócz książek znaleźć można duży wybór fachowych czasopism z wielu dziedzin kształcenia zawodowego, w tych czasopismach natomiast – ciekawe artykuły i aktualności. Warto zwrócić szczególną uwagę m.in. na:

– wypowiedzi prasowe dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), prezentujące najnowszy stan wiedzy o tej chorobie;

– artykuły promujące ekologiczne rolnictwo oraz możliwości korzystania w gospodarstwach z odnawialnych źródeł energii;

– artykuły o nowoczesności polskiej wsi w zakresie żywienia, turystyki, przedsiębiorczości – w tym pomysły na własną działalność gospodarczą;

– aktualności z branży gastronomicznej, (zarówno kulinarne, jak i dotyczące wyposażenia pomieszczeń);

– artykuły o tematyce regionalnej i agroturystycznej;

– dodatki tematyczne z dziedziny weterynarii;

– artykuły o najnowszych rozwiązaniach mechanizacyjnych w rolnictwie.

Jest to tylko niewielki wybór z dostępnych czasopism. Biblioteka szkolna zachęca do korzystania z nich nie tylko w czytelni – czasopisma można również wypożyczać.

Monika Plisecka


bottom of page