top of page

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJ

ABY WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ, NALEŻY:

  1. Zapoznać się z treścią nowel wybranych do tegorocznego Narodowego Czytania, a są to: Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) Brunona Schulza, Orka Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego.

Wszystkie wymienione teksty są dostępne w bibliotece szkolnej, a także w bibliotece internetowej https://wolnelektury.pl/ oraz tutaj: https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2019/nowele/

  1. Przypomnieć sobie najważniejsze informacje na temat dotychczasowych edycji Narodowego Czytania.

  2. Z bazy pytań dostępnej w bibliotece szkolnej wylosować pytanie i po ustaleniu na nie odpowiedzi zwrócić podpisaną kartkę z odpowiedzią do biblioteki. Pytania będą dotyczyły treści lektur tegorocznego Narodowego Czytania oraz ogólnych wiadomości na temat jego poprzednich edycji. Będą też zróżnicowane pod względem stopnia trudności i punktacji. Odpowiedzi niepoprawne językowo nie będą brane pod uwagę.

  3. Jedna osoba może wylosować dowolną ilość pytań, przy czym należy pamiętać, że wylosowanie pytania oznacza konieczność udzielenia na nie odpowiedzi.

  4. Po przeanalizowaniu wszystkich dostarczonych odpowiedzi i podliczeniu punktacji przyznane zostaną nagrody: dla osoby, która udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi oraz dla osoby, która zdobyła największą liczbę punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi. W przypadku kilku takich osób zwycięzcy będą wyłonieni w drodze losowania.

  5. Do losowania pytań i udzielania odpowiedzi zapraszamy w terminie od 10 do 20 września, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 września.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSU Z PRZYJEMNOŚCIĄ ROZWIEJE NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ – Monika Plisecka 😊

Zapraszam do udziału Ewa Leszczyńska dyrektor szkoły

bottom of page