top of page

Blisko 2 miliony zł. z POKL dla golądkowskiej szkoły!

Od września 2013 r. do sierpnia 2015 r. w Zespole Szkół w Golądkowie będą realizowane trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  1. „Doświadczenie inwestycją w przyszłość” Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

  2. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Technik hodowca koni” 

  3. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. „Poprawa jakości kształcenia”.

Celami projektów jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Golądkowie służące podniesieniu zdolności uczniów w przyszłym zatrudnieniu.

Comments


bottom of page