top of page

Centralna inauguracja roku szkolnego 2019/2020 dla szkół rolniczych

6 września 2019, tym razem w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na taką uroczystość przyjeżdżają co roku przedstawiciele wszystkich szkół rolniczych w kraju, nie może w niej zabraknąć i Golądkowa. W tegorocznej Centralnej Inauguracji z naszej strony uczestniczyli: pani dyrektor Ewa Leszczyńska, poczet sztandarowy w składzie: Wojciech Markowski – chorąży, Natalia Jaskulska, Zuzanna Modzelan – asysta oraz pani Monika Plisecka. Uroczystość przebiegała tradycyjnie. Rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim, sprawowaną przez księdza biskupa ks. Wiesława Meringa. Następnie poczty sztandarowe szkół rolniczych z całej Polski przemaszerowały ulicami i prowadzone dźwiękami orkiestry dotarły na teren ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, gdzie wszyscy zostaliśmy powitani przez dyrektora placówki, Kazimierza Rojewskiego. Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który mówił m.in. o nowoczesnych rozwiązaniach stosowanych w rolnictwie, ale i o trudach zawodu rolnika, o konieczności posiadania szerokiej wiedzy np. z zakresu gleboznawstwa. Minister podkreślał w swoim przemówieniu wkład wsi w rozwój kultury oraz rolę szkoły nie tylko w procesie edukacji, ale też w przygotowaniu do dorosłego życia i pracy. Reprezentowanie swojej szkoły w tak ważnej uroczystości było przyjemnym obowiązkiem. Mogliśmy poczuć się częścią rodziny szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dodatkowo mieliśmy możliwość odwiedzenia kolejnej z nich, ponieważ co roku Centralna Inauguracja odbywa się w innej placówce. Monika Plisecka


Kommentare


bottom of page