top of page

Centralna inauguracja roku szkolnego 2021/2022 szkół rolniczych

10 września 2021 uczestniczyliśmy w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022 szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym razem uroczystość odbyła się w Studzieńcu, w gościnnych murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa. Stawiły się delegacje z prawie wszystkich szkół rolniczych w kraju – naszą reprezentowała pani dyrektor Ewa Leszczyńska z pocztem sztandarowym w składzie: Kacper Osowiecki, Natalia Jaskulska, Natalia Krzyżewska, Anna Ścibiorska oraz panią Moniką Plisecką jako opiekunem.

Gdy przybyliśmy na miejsce, czekało na nas pyszne śniadanie, można było chwilę odpocząć po podróży i zwiedzić teren. Następnie wzięliśmy udział we mszy świętej i w dalszej, oficjalnej części spotkania rodziny szkół rolniczych. Wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień, m.in. pani dyrektor szkoły w Studzieńcu – Elżbiety Butajło, która mówiła o cechach wyróżniających jej placówkę, wyzwaniach przed nią stojących, ale i o tym, że każda szkoła w sieci szkół podległych MRiRW jest ważna i ma swoją rolę do spełnienia. Serdeczne słowa do zebranych skierował także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Grzegorz Puda, przemawiali również przedstawiciele władz lokalnych i inne osoby związane czy współpracujące ze szkołą w Studzieńcu. Mieliśmy też okazję obejrzenia występu zespołu ludowego i pięknej części artystycznej w wykonaniu uczniów, którą można by zatytułować „Różne twarze września”, bo przedstawiono w niej symboliczne odsłony tego miesiąca.

Było nam niezwykle miło reprezentować Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie w tej ważnej dla szkół ministerialnych uroczystości. To zawsze jest okazja do pomyślenia o tym, co reprezentujemy sobą i jak robić to najlepiej – a także do przypomnienia sobie, że razem z pozostałymi szkołami rolniczymi stanowimy znaczącą część oświaty w Polsce.


Monika Plisecka


Comments


bottom of page