top of page

CERTYFIKAT INSTYTUTU SZTUKI LITERACKIEJ DLA JANA BRZEŻYCKIEGO

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie odnoszą sukcesy w wielu różnych dziedzinach, nie tylko związanych z kształceniem zawodowym. Jednym z takich uczniów jest Jan Brzeżycki z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Janek od listopada 2013 roku jest członkiem Klubu Młodych Pisarzy, który działa w Instytucie Sztuki Literackiej w Warszawie. W ramach działalności tegoż Instytutu prowadzona jest szkoła kreatywnego pisania, gdzie początkujący, młodzi twórcy zdobywają wiedzę dotyczącą budowy dzieła literackiego i szlifują własny styl pisarski. Janek Brzeżycki w ciągu kilku miesięcy członkostwa w Klubie napisał kilka krótszych utworów literackich oraz powieść „Wakacyjne zawirowanie”. Powieść Janka została bardzo dobrze oceniona przez dyrekcję Instytutu, zwrócono uwagę na dobry styl, bogate słownictwo i dobrą umiejętność narracyjną w warsztacie literackim Janka. Doceniając talent literacki Janka pani Gaja Kołodziej, dyrektor Instytutu Sztuki Literackiej, przesłała do pana Krzysztofa Nuszkiewicza, dyrektora Zespołu Szkół w Golądkowie, informacje o osiągnięciach naszego ucznia. Cała społeczność szkolna życzy Jankowi dalszych sukcesów.

Justyna Cieślak


jb

Comentarios


bottom of page