top of page

Chrońmy to co nas otacza.. Zostawmy dobry ślad po sobie!!!

W dniu 8 października br. na terenie naszej szkoły zorganizowana została konferencja pt. „Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu”. Poprowadzili ją przedstawiciele PPU Mors – firmy zajmującej się produkcją  preparatów mikroorganicznych do produkcji roślinnej i zwierzęcej.  Konferencja  była współfinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucją zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Słuchaczami byli uczniowie klas TMRiA oraz TW, którzy dzięki szkoleniu pozyskali  wiedzę z zakresu roli mikroorganizmów w obiegu azotu. Dowiedzieli się, że podstawą życia na ziemi są mikroorganizmy, dzięki którym powstała gleba – od jej zasobności zależą plony. Prowadzący zwrócili też uwagę na fakt, że stosowanie środków chemicznych praktykowane od wielu lat, doprowadza do coraz większej degradacji gruntów ornych. Dzięki takim spotkaniom młodzież staje się wrażliwsza na problemy związane z ochroną środowiska.


Comments


bottom of page