top of page

Czy potrafisz być offline?

20 września uczniowie klasy 2 BT uczestniczyli w lekcji wychowawczej przeprowadzonej przez panią Angelikę Adamczyk ze Stowarzyszenia Mentalnie Równi. Lekcja odbyła się w ramach programu o nazwie „Godzina wychowawcza ze zdrowiem psychicznym”. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie. Dzięki udziałowi w programie uczniowie mają okazję do głębszego zrozumienia zaburzeń zdrowia psychicznego oraz zdobycia praktycznych narzędzi do wsparcia siebie i innych w trudnych momentach życia.

Lekcja została przeprowadzona online, ale jej temat dotyczył ograniczenia bycia w sieci i brzmiał: „Jestem offline. Profilaktyka uzależnień od nowych technologii i zapobieganie cyberprzemocy”. Pani Angelika Adamczyk zaprezentowała uczniom wiele ważnych, merytorycznych treści związanych z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą wirtualny świat, przy całym swoim niezaprzeczalnym bogactwie i dobrodziejstwie. Mówiła m.in. zachowaniach związanych z byciem w sieci, które powinny nas zaniepokoić, jak zapobiegać rozwojowi tego rodzaju uzależnienia oraz o tym, jak wiele możliwości oferuje nam świat rzeczywisty. Zbyt często odrzucamy je na rzecz przestrzeni wirtualnej, a negatywne skutki tego w wielu sferach naszego życia są potem trudne do przezwyciężenia. Swoją prezentację prelegentka wzbogaciła dwoma przemawiającymi do wyobraźni i wzmacniającymi przekaz filmami.

Z lekcji wyszliśmy mając w głowach pytanie: w jakim stopniu podjęty temat dotyczy nas? Nad odpowiedzią będziemy się zastanawiać podczas kolejnej godziny wychowawczej, już we własnym gronie. Dziękujemy za lekcję, która skłoniła nas do refleksji.Commenti


bottom of page