top of page

CZY TWÓJ JĘZYK OJCZYSTY JEST CZYSTY?

5 marca społeczność szkolna ZS CKR im Jadwigi Dziubińskiej została zaproszona do wysłuchania i obejrzenia treści mających wywołać refleksję nad polszczyzną, jej stanem i kształtem oraz naszą rolą w jej funkcjonowaniu i rozwoju. Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dotyczył czynności wykonywanej przez nas wszystkich na co dzień – mówienia po polsku. Z tego powodu, że jest tak automatyczna, czynność ta traci często niestety swoją wagę i powagę.

Zwykle dużo się mówi o roli języka polskiego w dziejach naszego narodu. Podczas apelu przypomnieliśmy więc, że w czasach zaborów to właśnie język nas jednoczył i pozwolił przetrwać. To dzięki niemu przemoc zaborców okazała się bezsilna wobec naszej kultury. Zaznaczyliśmy jednak również, że i dziś mamy powody, by bronić języka polskiego – choć są one inne niż podczas zaborów. Trzeba wyraźnie powiedzieć o paradoksie, jakim jest fakt, że przy bogactwie, różnorodności i możliwościach współczesnego świata polszczyzna ubożeje, staje się coraz bardziej wulgarna, bywa lekceważona. Nie interesuje nas jej historia, nie przywiązujemy wagi do poprawnego mówienia i pisania w języku ojczystym. Obojętniejemy na polszczyznę i jej los.

Zwróciliśmy także uwagę, że w komunikowaniu się ważne jest mówienie staranne, wyraźne, płynne. Ze sceny zabrzmiał jeden z tzw. łamańców językowych jako przykład ćwiczenia na dobrą dykcję.

Słowo zostało uzupełnione kilkoma filmami ze znanej kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych” oraz prezentacją multimedialną.

Podczas apelu ogłoszone zostały wyniki Szkolnego Dyktanda, do którego uczniowie przystąpili 21 lutego. Najlepiej dyktando napisali maturzyści: Dominika Talarek z klasy IV tw (I miejsce), Joanna Szczepanik z klasy IV ta (II miejsce) i Tomasz Kalbarczyk z klasy IV tw (III miejsce). Wymienieni uczniowie odebrali dyplomy i upominki z rąk pani dyrektor Ewy Leszczyńskiej i pani Katarzyny Łebkowskiej.

Za przygotowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole odpowiedzialne były: pani Katarzyna Łebkowska, pani Monika Plisecka, pani Elżbieta Tomczak i pani Anna Kaczmarczyk. W części artystycznej wystąpili uczniowie: Klaudia Adamczewska (I tżiug), Piotr Orłowski (I tmria), Tomasz Chodyna (III tmria), Magdalena Radulska (III tw) i Edyta Rulka (III tak). Obsługą sprzętu multimedialnego i nagłośnienia zajął się Kacper Sumiła (III tmria).

Monika Plisecka

Comments


bottom of page