top of page

Długie życie książek

Klasa II TAK podczas dzisiejszych zajęć bibliotecznych zapoznawała się z najstarszymi zbiorami znajdującymi się w szkolnej bibliotece. Mamy takich książek – wydanych przed rokiem 1950 – sporo, z różnych dziedzin. Część z nich została najprawdopodobniej przekazana z innych bibliotek, co poświadczają pieczątki. Treść niektórych zdezaktualizowała się całkowicie, niektórych po części, a są i takie, których wartość i przydatność wciąż jest duża. Wszystkie warto zachować i eksponować, choćby ze względu na czas wydania.

Wśród tych, z którymi dzisiaj uczniowie mieli do czynienia, najstarsza jest pozycja autorstwa doktora Alfreda Trawińskiego pt., „Co należy wiedzieć o mięsie, jako środku spożywczym” – wydana w 1929 roku. Zainteresowanie wzbudził też „Janosik. Poemat o zbójniku, który chciał porównać świat” oraz biografia Marii Skłodowskiej – Curie, obie wydane w latach 40. Ponadto przejrzeliśmy kilka książek historycznych, zbiorów poezji, powieści. Znalazła się także praca z dziedziny fizyki pt. „Od słońca do dynamomaszyny” (1946) i bardzo ciekawy poradnik Kazimierza Wojciechowskiego – „Praca umysłowa. Podręcznik samokształcenia” (1947). Autor tej ostatniej pisze: „Na pytanie ogólne, jakie książki należy czytać, można odpowiedzieć, że te, które nas najbardziej zaciekawiają, bo one są najlepszym bodźcem dla naszego mózgu – powodują żywe działanie myśli i wyobraźni. Wybór takich książek należy więc do czytelnika, bo nikt nie może myśleć za nas, co będzie rosą lub słońcem dla naszej myśli”.

Czytajmy więc. Także te książki, na kartach których oprócz interesującej historii swoje piętno odcisnął również czas.

Dzisiejsze zajęcia można potraktować jako zapowiedź akcji „Podaruj książce nowe życie”, która będzie miała miejsce w październiku – Miesiącu Bibliotek Szkolnych.

Monika Plisecka


IMG_8633

IMG_8630

Comments


bottom of page