top of page

DEBATA SZKOLNA ”NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA”

Dnia 30 stycznia 2018 r. odbyła się debata szkolna na temat „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Celem debaty było podjęcie dyskusji nad rodzajem form i metod działań profilaktycznych dotyczących uzależnień od środków psychoaktywnych z perspektywy uczniów oraz wypracowanie wniosków, które można będzie wykorzystać w planowaniu efektywnych działań profilaktycznych.

Przedstawiciele szkoły wezmą udział w dniu 31 stycznia w Międzyszkolnej Debacie Powiatowej, która odbędzie w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.

Hanna Karłowicz


Comments


bottom of page