top of page

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor szkoły Informuje wszystkich rodziców i uczniów, że na podstawie:oprócz już realizowanych, w szkole będzie możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.

Jeśli rodzic lub uczeń będzie zainteresowany takimi zajęciami proszę o kontakt (do 21 lutego) z pedagogiem szkolnym, tel: (023) 6914949.

Zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., szkoła – stosownie do potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia. Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.Comments


bottom of page