top of page

Doradztwo zawodowe – odkrywanie zawodowych zasobów

Określenie indywidualnych zasobów jest postawą do tego, aby osiągnąć sukces w postaci dokonywania trafnych wyborów edukacyjno- zawodowych. W doskonaleniu tej umiejętności uczniom klas czwartych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie pomagała współpracująca już od wielu lat ze szkołą pani Joanna Ciszewska- doradca zawodowy z MCK w Pułtusku.

Odpowiednio zastosowane metody w postaci pytań, ćwiczeń i testów dały uczniom możliwość dokonania autorefleksji i analizy swojego potencjału zawodowego. Tym samym uświadomili sobie aktualne możliwości i szanse w stosunku do oczekiwań rynku pracy. Doradca zawodowy przekonywał młodzież, że znajomość siebie stanowi podstawę podejmowania właściwych decyzji zawodowych i skutecznego zaprezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Zajęcia dotyczyły również metod poszukiwania pracy, zdobywania doświadczenia zawodowego oraz odnalezienia się na rynku pracy.

Hanna Karłowicz

Comments


bottom of page