top of page

Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, dla potrzeb Zespołu Szkół Centru

Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2. informacja z sesji otwarcia ofert

  3. ogłoszenie o zamówieniu

  4. siwz_-_ciagnik

  5. oferta_do_siwz_ciagnik_zal.1

  6. oswiad_do_siwz_ciagnik_-_zal._2

  7. wykaz_dostaw_ciagnik_zal.3

  8. oswiad_dostaw_ciagnik__zal.4

  9. umowa_do_siwz_ciagnik-_zal.5

bottom of page