top of page

DRODZY MATURZYŚCI!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów zdawanych na maturze proszę o pilny kontakt ze szkołą. Jeśli będziecie zainteresowani, zorganizujemy dla Was spotkania zgodnie z odrębnym harmonogramem obejmującym czas: 8.00- 14.00. Zgłoszenia przyjmujemy do środy do godziny 11.00 w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu: (23)6914083.

Jednocześnie informuję, że po wyrażeniu chęci uczestniczenia w konsultacjach każdy maturzysta zobowiązany będzie do przestrzegania następujących zasad:

 1. Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji.

 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

Dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

bottom of page