top of page

Dyrektorzy szkół ministerialnych w Golądkowie

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kilka razy w roku spotykają się na konferencjach organizowanych przez organ prowadzący, w celu podsumowania pracy szkół w danym okresie, analizy spraw bieżących oraz wyznaczenia kierunków podejmowanych działań.

Zwykle spotkania te organizowane są w sąsiedztwie szkół rolniczych, tak aby uczestnicy mieli okazję poznać szkoły prowadzone przez innych dyrektorów. Tym razem w organizację konferencji włączył się Zespół Szkół w Golądkowie. Na zakończenie 3-dniowego spotkania, które odbywało się w Hotelu „Milord” w Kleszewie, 3 marca dyrektorzy 45 szkół rolniczych z całego kraju przybyli do Golądkowa. Dyrektor Ewa Leszczyńska oraz wice dyrektor Anna Kwiatkowska przedstawiły dotychczasowe osiągnięcia szkoły oraz perspektywy jej rozwoju. Dyrektorzy chętnie korzystali z możliwości zwiedzenia obiektu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty szkolne, pracownie kształcenia zawodowego oraz pracownia językowa i komputerowa. Zwiedzający podkreślali, że Zespół Szkół w Golądkowie posiada godną pozazdroszczenia bazę dydaktyczną, która niewątpliwie przekłada się na wysoką jakość kształcenia.


Eliza Dembe-Stańczak


imagekk021

Comments


bottom of page