top of page

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018

6 lutego br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbył się apel, którego ideą przewodnią był obchodzony w tym dniu Dzień Bezpiecznego Internetu, przebiegający pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kultury w Sieci wśród młodzieży i ich rodziców. Apel był okazją do podsumowania inicjatyw zrealizowanych przez społeczność szkolną w ramach DBI. Szkoła podjęła działania na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów organizując konkursy na: prezentację multimedialną, projekt ulotki dla uczniów, projekt ulotki dla rodziców i plakat na gazetkę szkolną. Zgłoszone prace oceniła komisja konkursowa. Najlepsze z nich zostały nagrodzone i zaprezentowane ogółu społeczności szkolnej. Laureatami konkursów zostały klasy: III TW, I TAK/TW i I TMRiA.

Zaproszeni do udziału w spotkaniu promującym kulturę szacunku w sieci, przedstawiciele uczniów z Gimnazjum w Zespole Palcówek Oświatowych w Winnicy otrzymali ulotki z prośbą o przekazanie ich rodzicom i swoim kolegom klasowym.

Organizatorzy przedsięwzięcia w osobach pani Anny Lusy, pani Hanny Karłowicz i pani Anny Nalewajk zgłosili szkołę do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2018.

Hanna Karłowiczbottom of page