top of page

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

„Dzień dziś jak ogród zaczarowany…..” tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przywitali panie Dyrektor, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Ewa Jaworska przewodnicząca Rady Rodziców skierowała słowa podziękowania nauczycielom za trud włożony w wychowanie uczniów, składając na ręce pani Dyrektor bukiet kwiatów.

Na chwilę zatrzymaliśmy się i w scenerii jesiennego parku wysłuchaliśmy strof wierszy poświęconych pracy w oświacie. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie Rady Samorządu Uczniowskiego. Na koniec przy słowach piosenki „Nauczycielu…..” wręczono słodkie upominki przygotowane przez uczniów klas pierwszych.

Edyta Żychowska


IMG_9211
bottom of page