top of page

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

„Dzień dziś jak ogród zaczarowany…..” tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przywitali panie Dyrektor, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Ewa Jaworska przewodnicząca Rady Rodziców skierowała słowa podziękowania nauczycielom za trud włożony w wychowanie uczniów, składając na ręce pani Dyrektor bukiet kwiatów.

Na chwilę zatrzymaliśmy się i w scenerii jesiennego parku wysłuchaliśmy strof wierszy poświęconych pracy w oświacie. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie Rady Samorządu Uczniowskiego. Na koniec przy słowach piosenki „Nauczycielu…..” wręczono słodkie upominki przygotowane przez uczniów klas pierwszych.

Edyta Żychowska


IMG_9161
IMG_9165
IMG_9167
IMG_9171
IMG_9173
IMG_9176
IMG_9179
IMG_9181
IMG_9184
IMG_9185
IMG_9186
IMG_9188
IMG_9192
IMG_9202
IMG_9204
IMG_9208
IMG_9211