top of page

Dzień edukacji narodowej w naszej szkole

W dniu 13 października odbył się uroczysty apel. Samorząd uczniowski, który reprezentowali uczniowie z klas IV, III, II i I przygotował i przedstawił montaż słowno-muzyczny dedykowany Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Dzień Edukacji Narodowej jest najlepszą okazją do złożenia nauczycielom podziękowań i wielu serdecznych życzeń. Słowa podziękowania za pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia skierowała także do pracowników szkoły pani vice dyrektor Anna Kwiatkowska, życząc wielu dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

Uczniowie uczący się w technikum kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowali niespodziankę w postaci pięknych jesiennych bukiecików, którymi obdarowani zostali wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

Hanna Karłowicz


imagekk001

imagekk021

Comments


bottom of page