top of page

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOLĄDKOWIE

Dnia 11 października 2013 r. w Zespole Szkół w Golądkowie odbyły się centralne obchody Dnia Edukacji Narodowej szkół dla których organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten dzień to najważniejsze święto dla polskiej oświaty. Mury golądkowskiej szkoły odwiedzili dyrektorzy i nauczyciele ze szkół prowadzonych przez resort. 

Swą obecnością uświetnili uroczystość znamienici goście: Tadeusz Nalewajk Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Witold Chrzanowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku Maria Sondij – Korulczyk Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie Edward Marek Wroniewski Starosta Pułtuski , Andrzej Dolecki Wicestarosta Pułtuski prof. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Michał Roman Adiunkt Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nauczyciel w Zespole Szkół w Golądkowie Wojciech Gregorczyk Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Barbara Płotczyk Nauczyciel Konsultant Krajowego Centrum Edukacji w Brwinowie Marek Rudziński Nauczyciel Konsultant Krajowego Centrum Edukacji w Brwinowie Andrzej Kamasa Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Ryszard Brański Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Sławomir Wyrzykowski Zastępca dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Czesław Czerski Radny Rady Powiatu w Pułtusku, członek Rady Powiatu Wiesław Cienkowski Radny Rady Powiatu w Pułtusku Wiktor Nałęcz Przewodniczący Rady Gminy Winnica Maria Korbal Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Bogdan Mossakowski Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku Agnieszka Fabisiak Główny Specjalista Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Wars z Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Stanisław Guzel Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przedstawiciele służb mundurowych st. bryg. Henryk Krasucki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Jarosław Brzozowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku Dyrektorzy jednostek samorządu, Przedsiębiorcy Zbigniew Maciejewski Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy Pracownicy emerytowani Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie Rodzice uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie czynni zawodowo Dyrektorzy szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przedstawiciele mediów Przedstawiciele prasy ogólnopolskiej i lokalnej Izabela Koba – Mierzejewska Redaktor Tygodnika Ciechanowskiego Bolesław Prus Redaktor Tygodnika Ciechanowskiego Jarosław Kopeć Redaktor Naczelny Tygodnika Pułtuskiego Zbigniew Tołłoczko Redaktor Pułtuskiej Gazety Powiatowej

Wyróżnionym nauczycielom medale i dyplomy wręczali przedstawiciele ministerstwa i kuratorium. Uroczystość zakończył występ uczniów ZSCKR w Golądkowie, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: J. Cieślak, H. Karłowicz, B. Kosińska, K. Łebkowska, A. Nalewajk, A. Orłowski, M. Stępniewska, B. Zielińska-Dąbrowska, M. Zielińska-Nowak.

Justyna Cieślak Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Golądkowie


1375857_383964365039540_1246265051_n
1380352_383964705039506_213928839_n
998755_383964798372830_988438599_n
1382300_383964635039513_209767840_n
1377317_383964878372822_1151298905_n
1375942_383966598372650_461104469_n
1385350_383967431705900_1334006618_n
1381790_383968358372474_1700361533_n
1375055_383967201705923_702676071_n
1379933_383967865039190_1263034384_n
1380542_383968008372509_336902505_n
1376549_383971665038810_1967563930_n
1382950_383971751705468_119657202_n
1374068_383971881705455_154362672_n
995218_383968648372445_929259139_n
1376450_383968911705752_21962045_n
1382264_383969181705725_2070515372_n
1378044_383969081705735_1363067217_n
1383214_383969455039031_1576706757_n
1378498_383969908372319_728505907_n
1379231_383970748372235_1642290509_n
1384205_383971275038849_1541844020_n
1383457_383971475038829_1303827123_n
944622_383972281705415_1969116740_n
1385297_383972441705399_1196192460_n
1394790_383972525038724_1740154323_n
1392098_383972735038703_2130074733_n
1379989_383972861705357_1783677088_n
564071_383972971705346_1584314930_n
1379941_383973338371976_223030815_n
1383074_383973468371963_820274991_n
1378751_383973661705277_2140598911_n
1006277_383973835038593_2114477013_n
1383238_383974151705228_1882063498_n
1375770_383974115038565_1282120090_n
1385241_383974155038561_981641934_n
1377625_383974298371880_2056057547_n
1375669_383974311705212_106127442_n
1385106_383974308371879_1869112_n
1375716_383974488371861_1945917283_n
988311_383975345038442_847679505_n
1380007_383975578371752_1525824079_n
1385704_383975725038404_617562296_n
1377211_383975711705072_1106190868_n
1381838_383975891705054_393361778_n
1375661_383975965038380_608616171_n
1374187_383976961704947_1082989250_n
1380703_383977575038219_1221915637_n
1385566_383977585038218_1487247750_n
1391456_383977961704847_2037919998_n
1385831_383977931704850_1809288132_n
1006363_383977748371535_1901787372_n
1396041_383978098371500_1135626251_n
1384261_383978181704825_562796372_n
1069162_383978298371480_775147359_n
1379854_383978371704806_514041189_n
995525_383979428371367_233245387_n
1392080_383979561704687_321147362_n
1375866_383979648371345_211880168_n
1378606_383979805037996_2072385202_n
1383029_383980208371289_1118690229_n
bottom of page