top of page

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOLĄDKOWIE

Dnia 11 października 2013 r. w Zespole Szkół w Golądkowie odbyły się centralne obchody Dnia Edukacji Narodowej szkół dla których organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten dzień to najważniejsze święto dla polskiej oświaty. Mury golądkowskiej szkoły odwiedzili dyrektorzy i nauczyciele ze szkół prowadzonych przez resort. 

Swą obecnością uświetnili uroczystość znamienici goście: Tadeusz Nalewajk Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Witold Chrzanowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku Maria Sondij – Korulczyk Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie Edward Marek Wroniewski Starosta Pułtuski , Andrzej Dolecki Wicestarosta Pułtuski prof. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Michał Roman Adiunkt Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nauczyciel w Zespole Szkół w Golądkowie Wojciech Gregorczyk Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Barbara Płotczyk Nauczyciel Konsultant Krajowego Centrum Edukacji w Brwinowie Marek Rudziński Nauczyciel Konsultant Krajowego Centrum Edukacji w Brwinowie Andrzej Kamasa Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Ryszard Brański Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Sławomir Wyrzykowski Zastępca dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Czesław Czerski Radny Rady Powiatu w Pułtusku, członek Rady Powiatu Wiesław Cienkowski Radny Rady Powiatu w Pułtusku Wiktor Nałęcz Przewodniczący Rady Gminy Winnica Maria Korbal Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Bogdan Mossakowski Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku Agnieszka Fabisiak Główny Specjalista Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Wars z Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Stanisław Guzel Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przedstawiciele służb mundurowych st. bryg. Henryk Krasucki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Jarosław Brzozowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku Dyrektorzy jednostek samorządu, Przedsiębiorcy Zbigniew Maciejewski Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy Pracownicy emerytowani Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie Rodzice uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie czynni zawodowo Dyrektorzy szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przedstawiciele mediów Przedstawiciele prasy ogólnopolskiej i lokalnej Izabela Koba – Mierzejewska Redaktor Tygodnika Ciechanowskiego Bolesław Prus Redaktor Tygodnika Ciechanowskiego Jarosław Kopeć Redaktor Naczelny Tygodnika Pułtuskiego Zbigniew Tołłoczko Redaktor Pułtuskiej Gazety Powiatowej

Wyróżnionym nauczycielom medale i dyplomy wręczali przedstawiciele ministerstwa i kuratorium. Uroczystość zakończył występ uczniów ZSCKR w Golądkowie, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: J. Cieślak, H. Karłowicz, B. Kosińska, K. Łebkowska, A. Nalewajk, A. Orłowski, M. Stępniewska, B. Zielińska-Dąbrowska, M. Zielińska-Nowak.

Justyna Cieślak Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Golądkowie


1383029_383980208371289_1118690229_n

Komentar


bottom of page