top of page

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku, a obchodzony jest 21 lutego. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W ZSCKR w Golądkowie Dzień Języka Ojczystego poprzedzony był przeprowadzeniem kolejnej edycji Szkolnego Dyktanda, w wyniku eliminacji klasowych i szkolnych wyłoniono 3 osoby, które najlepiej znają reguły ortograficzne. Tytuł Mistrza Ortografii zdobył Kacper Siemek, dwa kolejne miejsca zajęli: Konrad Horchowski oraz Hubert Turek.

Dnia  7 marca  odbyła się uroczystość podsumowująca obchody Dnia Języka Ojczystego, w czasie której uczniowie mieli możliwość wysłuchania krótkiej historii języka polskiego oraz recytacji najstarszej polskiej pieśni „Bogurodzica” i innych arcydzieł polskiej literatury. W czasie uroczystości zostały wręczone również dyplomy oraz nagrody uczniom biorącym udział w Szkolnym Dyktandzie.

Justyna Cieślak


I
IMG_1382 (Copy)
bottom of page