top of page

Gra terenowa na Dzień Otwarty

Tegoroczny dzień otwarty w Zespole Szkół w Golądkowie został zorganizowany w formie gry terenowej. Bardzo licznie przybili uczestnicy poznawali szkołę podążając za wskazówkami, które otrzymywali w zamian za wykonane zadania. Po drodze spotykali uczniów i nauczycieli chętnie opowiadających, jak wygląda kształcenie w poszczególnych zawodach. Ostatnia wskazówka zaprowadziła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez młodzież kształcącą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zabawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ósmoklasistów, którzy podkreślali, że ten dzień otwarty jest zupełnie inny od wszystkich, w których do tej pory uczestniczyli.

Dodatkową atrakcją była wystawa pojazdów i maszyn rolniczych przygotowana przez uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz branżowej szkoły I stopnia.bottom of page